Privacyverklaring

Stephanie Tuinte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stephanie Tuinte
Adres op aanvraag
www.stephanietuinte.nl 
info@stephanietuinte.nl

Als ondernemer ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Als je je aanmeldt voor de inzichtsmailing gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een bestelling doet via mijn webshop, dan gebruik ik je emailadres om de factuur en verdere informatie naar jou toe te sturen. Alle informatie die jij verstrekt via email verlaat mijn emailbox niet en de persoonlijke informatie die je deelt via Messenger bewaar ik niet. 

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een account aanmaakt en/of gebruik maakt van de diensten van Stephanie Tuinte, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, emailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

 

Waarom worden die opgevraagd?
De gegevens worden opgevraagd om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en emailadres om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Tevens worden je gegevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Inzichtsmailing
Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

 

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

 

Cookies
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Zie hier voor de uitgebreide cookie statement.

 

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

 

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. Zie hier voor de cookie verklaring.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit houdt in dat ik de gegevens van bestaande en potentiële cliënten niet langer bewaar dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Echter ben ik verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met persoonlijke gegevens zeven jaar te bewaren.

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.